نرخ برابری ارز

نرخ برابری ارز

فروش تغییر کمترین بیشترین
یورو به پوند 0.8369
(0.00%) 000
0.8369 0.8369 [نمایش نمودار]
ین به دلار 096
(0.00%) 000
096 096 [نمایش نمودار]
یورو به دلار 1.3673
(0.00%) 000
1.3673 1.3673 [نمایش نمودار]
پوند به دلار 1.6336
(0.00%) 000
1.6336 1.6336 [نمایش نمودار]