قیمت سکه

واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 943,000 950,000
1 سکه تصویر امام 950,000 955,000
1 سکه نیم بهار 472,000 479,000
1 سکه ربع بهار 263,000 270,000
1 سکه یک گرمی 167,000 180,000