نرخ فلزات

نرخ

فروش تغییر کمترین بیشترین
پالادیوم 698
(0.00%) 0
698 698 [نمایش نمودار]
پلاتینیوم 1,339
(0.00%) 0
1,339 1,339 [نمایش نمودار]
نقره 19.52
(0.00%) 0
19.52 19.52 [نمایش نمودار]
نفت 99.32
(0.00%) 0
99.32 99.32 [نمایش نمودار]