قیمت امروز سکه / ۱۸ فروردین ۹۳

واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 937,000 945,000
1 سکه تصویر امام 940,000 948,000
1 سکه نیم بهار 492,000 506,000
1 سکه ربع بهار 274,000 289,000
1 سکه یک گرمی 185,000 200,000
۱۸ فروردین, ۱۳۹۳ | برچسب ها : - - - - - -