قیمت امروز سکه – ۱۰ آبان

واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 950,000 965,000
1 سکه تصویر امام 950,000 970,000
1 سکه نیم بهار 475,000 500,000
1 سکه ربع بهار 275,000 300,000
1 سکه یک گرمی 170,000 200,000
۱۰ آبان, ۱۳۹۲ | برچسب ها : - - -